Latest Posts

چرا افسرده ایم؟ درمان افسردگی در خانه ممکن است؟

درمان افسردگی درمان افسردگی تا به حال به این فکر کرده اید که چرا افسرده ایم؟ چرا هر روز احساس می کنیم که گویی چیزی مهم از زندگی ما کم شده است؟ افسردگی به عنوان خطرناک ترین بیماری عصر مدرن می…

چرا طرز صحبت با همسر را بلد نیستیم؟!

طرز صحبت با همسر تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که شاید پیچیده ترین اختراع بشریت، زبان است؟! زبان یکی از پر سوءتفاهم ترین روش های برقراری ارتباط است! ما از طریق لحن، تن صدا، شدت و تمپوی کلمات…

Featured Posts

چرا افسرده ایم؟ درمان افسردگی در خانه ممکن است؟

درمان افسردگی درمان افسردگی تا به حال به این فکر کرده اید که چرا افسرده ایم؟ چرا هر روز احساس می کنیم که گویی چیزی مهم از زندگی ما کم شده است؟ افسردگی به عنوان خطرناک ترین بیماری عصر مدرن می…

چرا طرز صحبت با همسر را بلد نیستیم؟!

طرز صحبت با همسر تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که شاید پیچیده ترین اختراع بشریت، زبان است؟! زبان یکی از پر سوءتفاهم ترین روش های برقراری ارتباط است! ما از طریق لحن، تن صدا، شدت و تمپوی کلمات…

Travel guides

درباره دکتر زهرا بابایی

سلام  دکتر زهرا بابایی هستم

سلام دکتر زهرا بابایی هستم
زوج درمانگر هستم و اینجا برای شما از رابطه و پستی و بلندی هایش می گویم
به امید اینکه به مردم عزیز کشورم کمک کنم تا روابط عاطفی بهتر بسازند

آخرین های اینستاگرام