زوج درمانی در جایروس کلینیک

زوج درمانی با نوروفیدبک و بیوفیدبک در کلینیک تخصصی جایروس (فیلم زیرنویس)

زوج درمانی با نوروفیدبک و بیوفیدبک: کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان جایروس کلینیک برای اولین بار در ایران به درمان اختلالات زناشویی با جدیدترین فن آوری های نورولوژیکی مانند نوروفیدبک و بیوفیدبک اقدام کرده است. نوروفیدبک و بیوفیدبک به درمان ریشه ای اختلالات رفتاری یا سیستم عصبی می پردازند که خود از موجبات شکنندگی روابط زوجین هستند.gyrusclinic.com

زوج درمانی با نوروفیدبک و بیوفیدبک در کلینیک تخصصی جایروس (فیلم زیرنویس) خواندن نوشته »