Latest Posts

خروپف و نارضایتی جنسی و عاطفی و حتی طلاق!

آیا خروپف می تواند باعث طلاق شود؟ جواب کوتاه اینست که بله ممکن است معمولا وقتی یکی از زوجین با صدای بلند خروپف می کند، فرد دیگر سعی می کند زودتر بخوابد یا در گوشش صداگیر بگذارد و... و…

Featured Posts

خروپف و نارضایتی جنسی و عاطفی و حتی طلاق!

آیا خروپف می تواند باعث طلاق شود؟ جواب کوتاه اینست که بله ممکن است معمولا وقتی یکی از زوجین با صدای بلند خروپف می کند، فرد دیگر سعی می کند زودتر بخوابد یا در گوشش صداگیر بگذارد و... و…

Travel guides

درباره دکتر زهرا بابایی

سلام  دکتر زهرا بابایی هستم

سلام دکتر زهرا بابایی هستم
زوج درمانگر هستم و اینجا برای شما از رابطه و پستی و بلندی هایش می گویم
به امید اینکه به مردم عزیز کشورم کمک کنم تا روابط عاطفی بهتر بسازند

آخرین های اینستاگرام